Euro Cynk

sierpień 2014

Funkcje odzieży roboczej

2014-08-07 | Przemysław Zyskowski

frazy kluczowe: biznes, produkcja, odzież ochronna, obuwie ochronne

Wykonywanie pewnych zawodów może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowiązany do maksymalnego ograniczenia ryzyka, wynikającego z wykonywanej pracy. Właśnie taką funkcję ma spełniać odzież robocza i inne elementy jej towarzyszące. Przyjrzyjmy się zatem, przed jakimi zagrożeniami może uchronić specjalistyczna odzież.Funkcje ochronne, jakie mają spełniać ubrania robocze, zależą od profesji wykonywanej przez osobę, mającą je nosić. Pracy w przemyśle lub w budownictwie zwykle...