Euro Cynk

Funkcje odzieży roboczej

2014-08-07 | Przemysław Zyskowski

frazy kluczowe: biznes, produkcja, odzież ochronna, obuwie ochronne

Wykonywanie pewnych zawodów może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowiązany do maksymalnego ograniczenia ryzyka, wynikającego z wykonywanej pracy. Właśnie taką funkcję ma spełniać odzież robocza i inne elementy jej towarzyszące. Przyjrzyjmy się zatem, przed jakimi zagrożeniami może uchronić specjalistyczna odzież.

Funkcje ochronne, jakie mają spełniać ubrania robocze, zależą od profesji wykonywanej przez osobę, mającą je nosić. Pracy w przemyśle lub w budownictwie zwykle towarzyszą zagrożenia fizyczne. Odpowiednia odzież robocza i elementy takie jak kask i gogle ochronne, skutecznie zabezpieczają przed skutkami upadków, uderzeń, poślizgnięć, rozcięć, przekłuć, oparzeń, a nawet wybuchów i eksplozji.
Niektóre profesje, zwłaszcza branża produkcji środków i odczynników chemicznych, stwarzają zagrożenie natury chemicznej. Specjalistyczna odzież ochronna ma za zadanie zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom przed szkodliwym działaniem aerozoli, takich jak pyły, włókna, dym czy mgła; płynów, które stwarzają ryzyko zanurzenia, zachlapania, czy rozprysku; gazów i pary.

Na zagrożenia biologiczne są z kolei narażeni pracownicy m.in. laboratoriów. Ubranie ochronne nie może dopuścić do kontaktu z wirusami, grzybami, bakteriami, antygenami oraz wszelkimi innymi mikroorganizmami.

Odzież ochronna powinna być dostosowana do konkretnego rodzaju zagrożenia, a w przypadku, w którym ma chronić w bardzo szerokim zakresie, musi być zaprojektowana w taki sposób, aby stopień ochrony był możliwie najwyższy dla każdego potencjalnego niebezpieczeństwa. Za przestrzeganie przepisów BHP odpowiada pracownik każdego szczebla i należy pamiętać, że zaniechanie noszenia odzieży roboczej, powoduje zagrożenie zdrowia i życia.