Euro Cynk

mechaniczne uszczelnienie do pomp

Sposoby mechanicznego uszczelniania

2017-12-21 | Zbigniew Świąder

frazy kluczowe: mechaniczne uszczelnienie do pomp, producent filtrów oddechowych

(...) Mechaniczne uszczelnienie do pomp stanowi ważne zabezpieczenie dla prawidłowego działania urządzenia, a jego zastosowanie przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości maszyny oraz do poprawienia jej wydajności.  Wyróżniamy uszczelnienia standardowe, kompaktowe (to takie do których działania potrzebne jest odpowiednie fabryczne ustawienie pasujących do siebie elementów na wspólnej tulei) oraz specjalne do których należą:  - uszczelnienie z centralną sprężyną (pierścień wirujący dociskany jest zamontowaną do tego celu sprężyną) - mieszkowe (które zachodzi przy użyciu specjalnego elementu elastomerowego lub metalowego, które może pełnić rolę sprężyny) - wielosprężynowe (wykorzystujące określoną ilość mniejszych sprężyn umieszczonych w sposób obwodowy)  - obciążone (do którego działania potrzebny jest specjalny pierścień (...)