Euro Cynk

Panele operatorskie

2016-06-13 | Przemysław Zyskowski

frazy kluczowe: biznes, produkcja

W przemyśle obecnie następuje galopująca automatyzacja. Roboty coraz częściej zastępują ludzi, linie montażowe charakteryzują się coraz większym stopniem automatyzacji. Ale czy można całkowicie wyłączyć człowieka, z procesu produkcyjnego. Może kiedyś, ale obecnie nadal potrzebujemy ludzi, którzy nadzorują prace maszyn, wprowadzają zmienne w zależności od sytuacji, generalnie człowiek coraz częściej z funkcji produkcyjnej, przesiada się na kontrolno- sterującą. Aby móc komunikować się z maszyna człowiek potrzebuje interfejsu. Najprostszym interfejsem jest wyposarzenie peryferyjne komputera, czyli myszka i klawiatura, która służy nam do komunikowania się z komputerem, lub dotykowy panel w telefonie, który służy do komunikacji z telefonem. 
W przemyśle, role interfejsu spełnia panele operatorskie HMI. Aby takie panele operatorskie HMI, mogły zostać w ogóle użyte do komunikacji, powinny spełniać szereg wymagań-od wymagań wpływających na bezpieczeństwo, po wymagania kompatybilności i funkcjonalności. Wymagania bezpieczeństwa skupiają się głównie na zabezpieczeniach elektrycznych. Panel HMI nie może porazić prądem operatora, nawet w przypadku uszkodzenia. Powinien być uziemiony (co jest podstawowym zabezpieczeniem) oraz posiadać szereg zabezpieczeń elektrycznych, takich jak na przykład różnicówki (zabezpieczenia te, muszą oczywiście być odpowiedniej klasy). 
Panele operatorskie HMI muszą się charakteryzować wysoka wytrzymałością mechaniczną, gdyż przeważnie pracują w środowisku gdzie ryzyko uderzenia jest wysokie, być odporne na działanie mgły olejowej, lub innych czasem agresywnych cieczy i gazów (wytrzymałość chemiczna). Ponadto panele operatorskie HMI niezależnie czy to z klasycznymi guzikami, czy dotykowe muszą mieć przejrzysty układ oraz czytelne instrukcje. 
Kiedy zakupujemy panele operatorskie HMI musimy mieć na uwadze aby miały one polecenia w języku polskim, tak aby każdy operator był w stanie je obsłużyć.

Panele operatorskie HMI powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczające je do pracy z ludźmi.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Automatyka_przemys%C5%82owa