Euro Cynk

Podział dodatków do tworzyw sztucznych.

2015-10-27 | Andrzej Krauze

frazy kluczowe: biznes, produkcja, przemysł, pcw, plastyfikatory, dodatki do pasz, dodatki do pcw

Wykorzystywane w procesach technologicznych dodatki do tworzyw sztucznych można podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Wyróżniamy dodatki przetwórcze oraz dodatki funkcjonalne. Dodatki do pcw mające stabilizować materiał w czasie przetwarzania dzielimy z kolei na stabilizatory i modyfikatory przetwarzania. Poszczególne dodatki dodawane są do tworzywa na różnych etapach produkcji. W czasie procesów produkcyjnych polimerowe tworzywa sztuczne są zasadniczo mało odporne na działanie wysokich temperatur i promieniowania słonecznego. Niekorzystne zmiany, na jakie są narażone tworzywa sztuczne np pcv (pcw) zostają skutecznie zablokowanie właśnie dzięki zastosowaniu dodatków stabilizujących i modyfikujących proces przetwarzania. 
To jest ważne dla nas Równie ważne zadanie wykonują stabilizatory i modyfikatory właściwości. Tego rodzaju dodatki skoncentrowane są na ostatecznych właściwościach gotowego produktu. W pewnych niekorzystnych warunkach właściwości materiałów mogą ulegać niepożądanym zmianą pod wpływem czynników zewnętrznych. Stabilizujące właściwości dodatki do pcw pomagają w utrzymaniu pożądanych cech materiału.  Mogą być one stosowane łącznie z dodatkami zmieniającymi właściwości użytkowe, jakie posiadają tworzywa sztuczne np pcv (pcw). Dodatki takie mogą np zmienić kolor materiału jego wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie lub twardość. Lista możliwych modyfikacji jest bardzo długa i obejmuje praktycznie wszystkie parametry użytkowe.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie producenta