Euro Cynk

Regularna konserwacja urządzeń dźwigowych

2015-02-13 | Przemysław Zyskowski

frazy kluczowe: biznes, produkcja, maszyny

Z urządzeniami dźwignicowymi możemy się spotkać w wielu przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym, jak i w przedsiębiorstwach handlowych (szczególnie w magazynach). Aby zapewnić pełną sprawność oraz funkcjonalność tego typu urządzeń, trzeba przeprowadzać ich regularną konserwację połączoną niekiedy z drobnymi remontami. Dzięki temu urządzenia dźwignicowe będą wykonywały swoją pracę właściwie, co jednocześnie pozwoli na uniknięcie groźnej awarii, oraz będą spełniały wszelkie wymogi z zakresu bezpieczeństwa chroniąc pracowników przed zagrożeniem ich zdrowia i życia.

Konserwacja suwnic obejmuje przede wszystkim przeglądy wyposażenia mechanicznego, ale także przeglądy wyposażenia elektrycznego. W zakresie przeglądów mechanicznych warto regularnie sprawdzać przede wszystkim stan techniczny toru, w którego skład wchodzą m.in. odboje i krzywki, a także sam mechanizm jazdy suwnicy wraz z kołami jezdnymi. Oprócz tego ważna jest również okresowa kontrola pracy takich elementów jak zderzaki, koła pędne, silnik oraz mechanizm podnoszenia, czy kontrola stanu technicznego samego mostu. W zakresie zaś wyposażenia elektrycznego koniecznie należy zwrócić uwagę na wymianę uszkodzonych kabli i luźnych zacisków. Warto także sprawdzić czy prawidłowo działa łącznik zasilania suwnicy. Odpowiednia kontrola poszczególnych elementów urządzeń dźwignicowych pozwala na ich dopuszczenie do ruchu w trakcie ewentualnych kontroli.

Wszelkiego rodzaju konserwacja i remonty suwnic powinny odbywać się z wykorzystaniem pracowników z odpowiednimi uprawnieniami, przy zachowaniu wszelkiego rodzaju zasad bezpieczeństwa (wyłączenie z pracy urządzeń, zastosowanie środków BHP). Jeśli pracownicy firmy nie posiadają specjalistycznych uprawnień i odpowiedniego doświadczenia w zakresie konserwacji urządzeń dźwignicowych, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy (przykładowo: www.remontazspzoo.eu). Znajdują się w nich specjaliści, którzy posiadają uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego umożliwiające dokonywanie przez nich samodzielnych konserwacji i remontów urządzeń dźwignicowych.